Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Oferta

Specjalnie dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji oferujemy możliwości profesjonalnej organizacji imprez sportowych o charakterze rolkowym. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie zrealizować różnorodne pomysły sportowo-kulturalne.

Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy typowej imprezy rolkowej. Lista zawiera najważniejsze elementy, dzięki którym impreza zyskuje właściwą oprawę i poziom, zarówno sportowy, jak i artystyczny.

Ograniczeniem dla naszych działań jest jedynie wyobraźnia. Zapraszamy do współpracy, szczególnie wszystkie te osoby i instytucje, które pragną realizować niestandardowe pomysły.

 1. Planowanie i działania organizacyjne - działania związane z zaplanowanie scenariusza przedsięwzięcia oraz koordynacja działań wszystkich zespołów roboczych w celu wykonania założeń projektu.
 2. Zabezpieczenie medyczne – zatrudnienie wykwalifikowanego personelu medycznego.
 3. Zabezpieczenie techniczne – grupa osób odpowiedzialna za działania techniczno-organizacyjne przed, w trakcie i po imprezie.
 4. Zabezpieczenie muzyczne – oprawa muzyczna imprezy.
 5. Komentator – zaangażowanie profesjonalnego komentatora.
 6. Sędziowie – zapewnienie profesjonalnego składu sędziowskiego.
 7. Mobilny Skatepark – możliwość wynajęcia mobilnego toru do jazdy na rolkach.
 8. Pokazy Polskich Profesjonalistów – pokazy jazdy na rolkach wykonywane przez profesjonalnych skaterów z Polski.
 9. Pokazy Zagranicznych Profesjonalistów – pokazy jazdy na rolkach wykonywane przez profesjonalnych skaterów z zagranicy.
 10. Puchary i dyplomy – przygotowanie okolicznościowych dyplomów i pucharów dla uczestników imprezy.
 11. Gadżety okolicznościowe – wykonanie akcesorii związanych z tematyką imprezy.
 12. Profesjonalna strona internetowa imprezy – przygotowanie oraz wykonanie witryny internetowej.
 13. Materiał video – profesjonalny film z imprezy.
 14. Materiał foto – wykonanie profesjonalnych zdjęć z imprezy.
 15. Plakaty i ulotki –projekt i przygotowanie plakatu imprezy oraz ulotek reklamowych.